دانلود آهنگ فوق العاده زیبای پینک فلوید به نام هی یو

Hey you, out there in the cold
هی تو که اون بیرون توی سرما ایستادی
Getting lonely, getting old
داری تنهاتر میشی، داری پیرتر میشی

Download New Music By Pink Floyd Called Hey You

دانلود آهنگ پینک فلوید به نام هی یو

متن آهنگ هی یو با صدای پینک فلوید

Hey you, out there in the cold
هی تو که اون بیرون توی سرما ایستادی
Getting lonely, getting old
داری تنهاتر میشی، داری پیرتر میشی
Can you feel me?
میتونی منو احساس کنی؟
Hey you, standing in the aisles
هی تو که یه گوشه ایستادی
With itchy feet and fading smiles
با پاهای خواب رفته و لب هایی که لبخند ازش محو شده
Can you feel me?
میتونی منو احساس کنی؟
Hey you, don’t help them to bury the light
هی تو، کمک نکن روشنایی رو خاموش کنن
Don’t give in without a fight
بدون مبارزه تسلیم نشو

Hey you, out there on your own
هی تو که اون بیرون تو خودتی
Sitting naked by the phone
لخت کنار تلفن نشستی
Would you touch me?
میتونی منو لمس کنی؟
Hey you, with your ear against the wall
هی تو، با گوش هایی که رو به دیوار گرفتی
Waiting for someone to call out
وایستادی تا یکی فریاد بزنه
Would you touch me?
میتونی منو لمس کنی؟
Hey you, would you help me to carry the stone?
هی تو، ممکنه کمک کنی این سنگ رو تکون بدیم؟
Open your heart, I’m coming home
در های قلبت رو باز کن، من دارم به خونه میام

But it was only fantasy
اما این تنها یه رویاست
The wall was too high, As you can see
دیوار خیلی بلند بود، همون طور که میتونی ببینی
No matter how he tried
مهم نیست که او چطور تلاش کرد
He could not break free
نتونست (دیوار رو) بشکنه تا ازاد بشه
And the worms ate into his brain
و کرم ها تا مغز استخونش رو خوردن

Hey you, out there on the road
هی تو که اون بیرون توی جاده ایستادی
always doing what you’re told
همیشه کاری رو می کنی که گفته باشی
Can you help me?
میتونی بهم کمک کنی؟
Hey you, out there beyond the wall
هی تو که اون بیرون اون طرف دیوار ایستادی
Breaking bottles in the hall
داری بطری ها رو توی سالن میشکنی
Can you help me?
میتونی بهم کمک کنی؟
Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
هی تو، بهم نگو هیچ امیدی نیست اصلا
Together we stand, divided we fall
با هم می ایستیم، بدون هم شکست می خوریم

 

دانلــــود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!